آدرس: 

ایران- ارومیه- کیلومتر 11 بلوار دانشگاه

صندوق پستی 165- کدپستی: 5756151818

شماره تلفن خانه: 43-32752741-044

شماره فکس دبیرخانه: 32752746-044

پست الکترونیکی: Intl.Relations@urmia.ac.ir

Address:

Urmia University

Zip Code:57561-51818

PO.Box:165

Urmia, Iran

Tel: (+9844) 32755280

Fax : (+9844) 32752746

 

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:236  این هفته:1973  این ماه:64042  امسال:300831