معرفی

  در پی  سیاستگذاری مرکز همکاری‌های علمی بین المللی برای ساماندهی نوین روابط علمی بین‌المللی به منظور تمرکز بر سیاست‌گذاری، نظارت، حمایت و تمرکز زدایی از وظایف اجرایی و اجرای برنامه‌ها، پی‌گیری و هم‌افزایی توسط دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در یک ساختار تشکیلاتی منسجم و خوشه‌ای، طرح تشکیل کارگروه‌های ملی هماهنگی و پیگیری همکاری‌های علمی بین المللی از سال ۱۳۹۳ در دستور کار مرکز همکاری‌های علمی بین المللی قرار گرفت و احکام ریاست ۱۵ کارگروه‌از سوی مرکز صادر گردید. دانشگاه ارومیه از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان رییس کارگروه ملی هماهنگی و پیگیری همکاری‌های علمی بین‌المللی با کشور ارمنستان تعیین شده است.

مأموریت اصلی کارگروه

طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های توسعه همکاری‌های علمی با کشور هدف از طریق مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری به ویژه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری عضو و بسترسازی و اجرای دوره‌های مشترک آموزشی، جذب دانشجویان خارجی، انجام طرح‌های تحقیقاتی مشترک، فراهم آوردن فرصت مطالعاتی، تبادل استادان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان، برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها و سمینارهای علمی و هرگونه برنامه‌ای است که به توسعه و تعمیق فعالیت‌های دوجانبه بین‌المللی منجر می‌شود.

اهداف 

  جلب مشارکت و تمرکز زدایی از فعالیت‌های اجرایی علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. جهت‌دهی مسئولیت‌های مرکز به سمت سیاست‌گذاری، پایش، حمایت و ارزیابی فعالیت‌های علمی بین المللی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری. استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری در توسعه همکاری‌های علمی بین المللی. کمک به بین المللی سازی / شدن به عنوان یک اصل ضروری در تعاملات علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری. شناسایی مراحل عملیاتی، سیاست‌گذاری، اجرایی و تعیین اولویت‌های همکاری‌های علمی بین المللی و تعیین اولویت‌های همکاری بر اساس اهداف، نیازها و امکانات. سوق‌دهی همکاری‌های علمی بین المللی به سمت همکاری‌های محتوا محور.

 

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:39  این هفته:2357  این ماه:15854  امسال:203715