مردم اصلاح نمي گردند مگر با شايسته شدن زمامداران و زمامداران شايسته نمي گردند مگر با درستگاري مردم.

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:44  این هفته:5942  این ماه:42667  امسال:427847