اولین جلسه شورای صنفی اساتید دانشگاه ارومیه روز پنج شنبه 6 دی ماه در پردیس دانشگاه شهر تشکیل و آقای دکتر ابراهیم سپهر با اکثریت قاطع آرا بعنوان رئیس شورا، آقای دکتر رضازاد باری نایب رئیس و آقای دکتر عبدالغفار اونق بعنوان خزانه دار انتخاب گردیدند.

لازم به ذکر است اعضای مرکزی شورای صنفی اساتید دانشگاه ارومیه در اولین مجمع عمومی این شورا که در روز چهارشنبه 20 آذرماه  برگزار شد، انتخاب شده بودند.

دانشگاه ارومیه ضمن تبریک به همه منتخبین، برای این عزیزان آرزوی موفقیت می نماید.

دکتر ابراهیم سپهر بعنوان رئیس شورا صنفی اساتید انتخاب شد

 

 

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:37  این هفته:2232  این ماه:5879  امسال:266091