« قابل توجه مراجعه کنندگان محترم دفتر جذب اعضای هیأت علمی»

 

رئیس هیأت اجرایی جذب: جناب آقای دکتر رحیم حب نقی

دبیر هیأت اجرایی جذب: جناب آقای دکتر سیدمحمد کاشف

مسؤول دبیرخانه هیأت اجرایی جذب: جناب آقای مهدی حقانی 

 

کارشناسان دفتر جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه:

 

آقای رضاپور

کارشناس جذب، تبدیل وضعیت و حق التدریس دانشکده های علوم- اقتصاد، مدیریت و هنر- ادبیات- تربیت بدنی- دانشکده شهید باکری میاندوآب و پژوهشکده زیست فناوری

آقای حقانی

کارشناس جذب، تبدیل وضعیت و حق التدریس دانشکده های فنی و مهندسی- برق و کامپیوتر- کشاورزی- دامپزشکی- منابع طبیعی- فنی خوی و پژوهشکده نانو و پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه

 

 

دفتر جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه

نوع رویداد: 
اطلاعیه

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:21  این هفته:17578  این ماه:62227  امسال:259441