Logo      Up to وب‌سایت دانشگاه ارومیه
Icon
ریاست دانشگاه ارومیه
اخبار دفتر مدیریت حراست: آنچه باید یک جوان بداند-ویژه دختران
   
جدید آیتم جدید
|
ویرایش ویرایش آیتم
|
حذف حذف آیتم
|
به من اطلاع بده
|
بازگشت به لیست
 :
آنچه باید یک جوان بداند-ویژه دختران
متن:
آن‌چه بايد يك جوان بداند(ويژه دختران)- توصيه هاي لازم به دختران جوان- چند حكم فقهي- سخناني چند از پيامبر (ص) و ائمه معصومين(ص) درباره جواني
 
 
احساس‌هاي محبت آميزي كه در دوران جواني رخ مي دهد و تحت عنوان عشق خوانده مي شود ممكن است مورد سوء استفاده قرار گرفته و جوان را از جاده مستقيم كمال، منحرف سازد.
عشق اگر منشاء آگاهانه و مبدأ الهي داشته باشد، يكي از عالي‌ترين تجليات روحي انسان و از پرشكوه ترين جلوه‌هاي آفرينش به شمار مي رود. اما اگر همين جاذبه عشق تنها ريشه اي غريزي و شهواني داشته باشد و منشأ شيطاني پيدا كند، از مظاهر نفس اماره بوده و در اين جهالت، عقل و ايمان را در وجود آدمي تضعيف مي كند، به طوري كه فرد عاشق، ديوانه وار براي رسيدن به معشوق خود، به هر كار نامشروعي دست مي زند تا به كام خود برسد، حتي اگر در نظر مردم هم رسوايي‌هايي به بار آورد.
دختران جوان بايد مراقب اين دام هاي خطرناك و گوناگون باشند كه با نام دروغين عشق پاك بر سر راه آنان قرار مي گيرد. دام‌هايي كه پس از افتادن در آن، غالباً رهايي از آن بسيار دشوار است و تاوان لحظه اي غفلت و خوش بيني بي‌جا و تسليم شدن در برابر الفاظ رياكارانه و توخالي را گاهي در يك عمر نمي توان پرداخت.
دختراني كه از نظر محبت كمبودهايي داشته و در محروميت به سر برده باشند، خيلي زود تسليم اين اظهار عشق‌ها و محبت‌هاي ظاهري و دروغين شده و به دام افراد منحرف و حرفه اي مي‌افتند.
اگر پسر و دختران جوان در ابتداي بلوغ، بناي مهم مقدس ازدواج خود را با انحراف جنسي آلوده نكنند و با حفظ احساسات پاك تا زمان مناسب صبر كنند و به طور منطقي و آگاهانه، اساس ازدواج را بر معيارهاي ارزشمند و والا قرار دهند، سعادت زندگي آنان تضمين خواهد شد، زيرا علاقه و عشق آنها به يكديگر مبنايي الهي و معنوي داشته و چنين بنايي بسيار محكم و استوار خواهد بود و پس از تشكيل خانواده از چنين بنايي بسيار محكم و استوار خواهد بود و پس از تشكيل خانواده از هم نخواهيد پاشيد. اقدام شتاب زده در اين باره در ابتداي جواني، موجبات سرگرداني، رسوايي و بد عاقبتي را براي آنان به بار خواهد آورد، بنا بر اين محبت و عشقي مطلوب است كه در سايه ايمان به خدا و با در نظرگرفتن شرايط مناسب و آمادگي روحي، اقتصادي، شغلي حاصل شود. چنين انتخابي براي جوان، قابل اطمينان بوده و مي تواند مقدمه يك زندگي آرام بخش و سعادتمندانه باشد در غير اين صورت، دوستي‌هاو دل بستگي‌هاي غير عاقلانه، كه تفكري منطقي به دنبال آن نباشد، با كمال تاسف موجب ارتباط‌هاي نامشروع به صورت نامه، تلفن و ملاقات در كوچه و خيابان مي شود كه عشق هاي دروغين و هوسهاي زودگذري بيش نخواهد بود و نقطه پاياني آن ارضاي كام‌جوييهاي گناه آلود و بي قيد و شرط است و پس از آن با فرو نشستن آتش هوس و شهوت از يكديگر جدا شده و بعد از اندكي همه چيز فراموش مي گردد و عشق سوزان مبدل به حالت پشيماني، غم و اندوه، بي آبرويي و سردرگمي در آغاز زندگي خواهد شد در نهايت اختلا‌ل‌ها و ناسازگاري‌هاي مراحل بعدي زندگي را به دنبال خواهد داشت.
ميدان ندادن به عقل و بازگرداندن عرصه شهوت، چشم و گوش انسان را كور و كر مي كند ، به طوري كه عواقب وخيم و خطرناك آن را تنها پس از ارتكاب عمل مي فهمد، زيرا قبل از عمل، رسوايي كار ناپيدا و پوشيده است.
بايد دانست بزرگ‌ترين خطر براي جوان پس از آگاهي به پي آمدهاي شوم آن ياس و ناميدي است كه در راه مبارزه با اين عادت به خود راه مي دهد و نوميدي بزرگ‌ترين سد راه نجات مبتلايان به اين بيماري خواهد بود. پس جوان به محض آگاهي به زبان ها و خطرات اين كار، به جاي هرگونه سستي و ياس و اضطرب بي فايده بايد با اعتماد كامل به نصرت الهي، اقدام به ترك آن كند و بداند كه اگر واقعاً قصد ترك آن را داشته باشد، قطعاً موفق خواهد شد.

توصيه هاي لازم به دختران جوان
1- دختر جوان بايد خود را از محيط‌ها و موقعيت هاي تحريك آميز دور نگه دارد و از گوش دادن به موزيك هاي محرك و ديدن فيلم هاي فاسد اجتناب ورزد.
2-‌ از پوشيدن لباس‌هاي تنگ و چسبنده، حتي در مقابل برادر و خويشان محرم خود هم، خودداري كند.
3- خود را از محيطي كه مورد نگاه نامحرم است دور نگه دارد و حضرت زهرا يكي از ويژگي‌هاي زن پارسا را اين مي داند كه او مردها را نبيند و خود نيز مورد ديد مردها قرار نگيرد.
4- تخيلات و تفكرهاي خود را كنترل كند زيرا تخيل و تصور درباره‌ي مسايل جنسي و شهوت انگيز منجر به تحريك‌هاي مداوم گرديده و نيروي حيات را از بين برده و انسان را از مسايل حقيقي و واقعي زندگي باز مي دارد و بداند هر چه كه به ذهن و انديشه‌اش مي‌گذرد، خداوند بر آن آگاه است و او در اين زمينه مسؤوليت دارد و بايد تنها به آنچه كه عقل و قوانين شرعي تأييد مي‌كنند و مجاز مي دانند، بينديشد تا رستگار شود.
5- بيكاري منشأ تمام انحراف‌ها و فسادهاست، دخترجوان بايد با فراگرفتن هنرهاي مختلف، زمينه موفقيت آينده خودرا فراهم سازد.
6- در جلسه‌هاي فرهنگي و مذهبي شركت نمايد و سوالات و پرسشهايي‌كه برايش پيش مي‌آيد مطرح‌كرده و پاسخ آنها را بيابد.
7- با دوستان مؤمن و خوب رفت و آمد و مجالست داشته باشد، حتي المقدور سعي كند نمازها را در اول وقت به جا آورد.
اگر دوست‌دار سعادت آينده خود است بايد مطلقاً هم‌نشيني و رفت و آمد با دوستان بي بند و بار و منحرف (ولو از نزديكان و خويشاوندان) دوري گزيند.
8- قبل از خوابيدن حتماً وضو بگيرد و در هنگامي كه به بسترمي‌رود سوره هاي قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس و آيه الكرسي را با توجه و حضور قلب بخواند و با ذكر خدا به خواب برود.
9- حتي المقدور هفته اي يك بار روزه بگيرد، اين عمل در تقرب او به خدا و افزايش ايمان، بسيار مفيد بوده و در تقويت اراده نقش به سزايي دارد.
10- پرخوري و تغذيه مداوم از مواد گرم و محرك، علاوه بر اختلالهاي جسمي، هميشه مقداري انرژي و نيروي مازاد بر احتياج، توليد خواهد كرد كه اين نيروي اضافي، محرك ميل جنسي است.
افراط در پرخوري موجب حماقت و بروز خوي حيواني در انسان است، لذا در تعاليم اسلامي توصيه شده است كه مستحب است سير نشده از سر سفره برخيزيم و از پرخوري كه مكروه بوده و از طرفي حرص و طمع به غذا كه مذموم شمرده شده دوري جوييم.
11- دختر جوان بايد حريم محرم و نامحرم را حفظ بنمايد و از توقف در محل خلوت با فرد نامحرم جداً دوري گزيند، زيرا شيطان و نفس اماره قوي است، اگر شخص ثالثي نباشد، وسوسه‌هاي شيطاني بر عقل انسان غلبه كرده و زمينه انحراف و گناه براي هر دو طرف فراهم خواهد شد.
12- از شوخي و خنده با نامحرمان خودداري كرده و در صحبت كردن با آنان مراعات جدي بودن كلام رابنمايد و حالت و صدا را طوري نازك و ظريف نكند كه موجب انحراف ديگران شود، چنان‌كه در قرآن كريم مي فرمايد: در گفتارتان نرمي نشان ندهيد تا دل هاي بيمار بر شما طمع نورزند و سخن را درست ادا كنيد.
13- جوان بايد تمايلات و افكار خود را از توجه به روابط نامشروع به روابط صحيح و مشروع و به سوي ازدواج و زندگي آينده معطوف سازد و بداند كه دير يا زود اين ايام سپري خواهد شد و او در آينده اي نه چندان دور بايد به انتخاب همسري پاك بپردازد و در خود آمادگي‌ها و شايستگي‌هاي لازم را براي چنين زندگي سعادتمندانه كه بيش از هر چيز، نياز به سلامتي جسمي و رواني دارد، فراهم سازد.
14- همواره و در هر حال با ذكر و ياد خدا انس و الفت داشته باشد، زيرا در قرآن آمده است: آگاه باشيد كه تنها با ياد خدا قلب‌ها آرامش مي يابد.
همچنين هر كس از ياد خدا فاصله گيرد، زندگاني بر او سخت و دشوار خواهد گشت.
دختران جوان بايد قدر جواني و پاكي خود را بدانند، در حفظ و نگهداري آن، نهايت مراقبت را بنمايند و از معرض هرگونه تحريك‌ها و وسوسه‌هاي شهواني خود را دور كنند و به هيچ وجه حاضر نشوند در محيط‌هاي آلوده و با افراد منحرف و بي بند و بار مجالست و ارتباط داشته باشند.
البته در اين راه گاهي ممكن است خللي در تصميم آنان پديد آيد، ولي بايد استقامت و پشتكار را از دست ندهند و با ايماني كامل به ياري خدا اميد داشته باشند تا در حفظ اين پاكي موفق بمانند و عفت و نجابت خود را حفظ كنند.

چند حكم فقهي
- نگاه كردن زن به بدن نامحرم حرام است.
-‌ دختر بايد بدن و موي خود را از پسر نامحرم بپوشاند، بلكه احتياط واجب آن است كه بدن و موي خود را از پسري هم كه بالغ نشده ولي خوب و بد را مي فهمد بپوشاند.
-‌ نگاه كردن به شرمگاه ديگر حرام است و احتياط واجب آن است كه به شرمگاه بچه كوچك كه خوب و بد را مي فهمد، نگاه نكند.
دستوراتي كه اسلام آورده براي پاك و سالم ماندن اسلام و جامعه است. خالقي كه آفريننده بشر است برنامه سعادت و هدايت او را ارايه نموده است كه به مصلحت فرد و جامعه است و اجتماعي كه آن را رعايت كند، هرگز دچار مفسده‌اي نخواهد شد.
از طرفي براي يك دختر جوان و با ايمان اگر چه ممكن است لحظه‌اي ميل جنسي به شدت برسد و موقتاً افكار او را تحت تأثير قرار دهد، اما با اتكاي به خدا وصبر و استقامت و تحمل همراه با عصمت و تقوا در برابر فشار و محروميتها و ناگواري‌ها سبب گشايش باطني و نورانيت قلبي خواهد شد.
دختر با ايمان بايد بداند اين دوران، هنگام شكوفايي روحي و قلبي خواهد بود و او تازه در اين مسير پر تلاطم ، قدم گذارده و در آينده ممكن است با مشكلات بيشتري روبرو شود، ولي در اثر مقاومت و تقوا و تزكيه نفس، صاحب روحي لطيف و متعالي گرديده و به درجه‌اي ارتقاء خواهد يافت كه اين قبيل مسايل براي او در سطحي بسيار پايين قرار مي‌گيرد، به طوري كه لذات معنوي پاكي و عفاف را در قلبش كه مصفاي ايمان گرديده حبس خواهد كرد.
جوانان پاك و تزكيه يافته، بايد توجه داشته باشند كه نبايد زماني به خود مغرور شده و از توفيقاتي كه خداوند نصيب‌شان كرده ، غافل شوند، چرا كه با يك لحظه غفلت همه آن‌چه را كه بر اثر تقوا به دست آورده اند از دست خواهند داد و در سراشيبي سقوط قرار خواهند گرفت.
سخناني چند از پيامبر (ص) و ائمه معصومين(ص) درباره جواني.
رسول اكرم (ص) فرمود: به شماها درباره‌ي نيكي كردن به جوانان سفارش مي كنم، زيرا كه آنها دلي رقيق‌تر و قلبي فضيلت پذير تر دارند، امام صادق (ع) فرمود: سلامت، نيرومندي، فراغت، جواني، نشاط و بي‌نيازي خود را فراموش منما، در دنيا از آنها بهره برداري كن و متوجه باش كه از آن سرمايه‌هاي عظيم به نفع آخرت خود استفاده نمايي.
امام صادق(ع) فرمود: از مواعظ لقمان حكيم به فرزند خود اين بود كه فرزندم! بدان فردا كه در پيشگاه الهي براي حساب، حاضر مي‌شوي درباره چهار چيز از تو مي پرسند: جواني‌ات را در چه راهي مصرف كردي؟ عمرت را در چه راهي فاني نمودي؟ ثروتت را چگونه به دست آوردي و آن را در چه راهي مصرف كردي؟
رسول اكرم(ص) فرموده است كه : در قيامت هيچ بنده اي قدم از قدم بر نمي دارد تا به اين پرسش‌ها پاسخ دهد اول آن كه عمرش را در چه كاري فاني نموده است. دوم جواني اش را در چه راهي صرف كرده است؟
رسول اكرم(ص) فرموده است : خداوند هفت گروه را در سايه رحمت خود جاي مي دهد، روزي كه سايه‌اي جز سايه او نيست: اول زمامدار دادگر و دوم جواني كه در عبادت خداوند، پرورش يافته باشد.

تهيه : مديريت حراست دانشگاه اروميه 
فعال تا تاریخ:
ضمیمه‌ها:
 
 
تاریخ ایجاد 5/31/2009 08:50 ب.ظ توسط Administrator
تاریخ آخرین تغییر 5/31/2009 08:50 ب.ظ توسط Administrator