معاونت ریاست جمهوری در امور زنان وخانواده با همکاری دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی برگزار می‌کند::رویداد ملی خانواده و فرهنگ عامه در بخش‌های زیر برگزار می‌شودمدیریت و تربیت خانوادهموفقیّت و مهارت خانوادهسلامت، جمعیت و نشاط خانوادهبازی و اوقات فراغت خانوادهمحیط زیست و نقش خانوادهسفره و تغذیه خانوادهرسانه خانوادهمد و لباس خانوادهفرهنگ و میراث ناملموس خانوادهبرای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی زیر مراجعه فرمایید:www.fcei.ir