Dr Hobbenaghi

دکتر رحیم حب نقی

 

 دکتر رحیم حب نقی در بهمن ماه 1338 در ارومیه به دنیا آمد و از سال 1365 با فارغ التحصیلی از رشته دامپزشکی مقطع دکتری عمومی دانشگاه تهران در دانشگاه ارومیه مشغول به کار شد. وی در سال 1370 با انتصاب به عنوان معاون آموزشی دانشکده دامپزشکی، نخستین مسئولیت اجرایی خود را در این دانشگاه بر عهده گرفت. در مهرماه 1376 به عنوان رییس دانشگاه انتخاب و این مسئولیت خطیر را تا سال 1380 عهده دار بود. در طی این سالها اقدامات زیادی با مسئولیت ایشان در دانشگاه تحقق یافت که از آن جمله اجرای طرح تجمیع واحدهای دانشگاه ارومیه و علوم پزشکی ارومیه در پردیس نازلو و تأسیس چند مرکز پژوهشی در پردیس شهر را می توان نام برد.

 

اهم مسئولیتهای اجرایی ایشان تاکنون

  • معاون آموزشی دانشکده دامپزشکی: 71-1370
  • معاون اداری و مالی دانشکده دامپزشکی: 73-1372
  • معاون اداری و مالی دانشگاه: 76-1373
  • رییس دانشگاه: 80-1376
  • رییس پژوهشکده علوم و فناوری زیستی: 84-1382
  • مدیر گروه بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و صنعتی: 84-1382
  • مدیر گروه پاتوبیولوژی: از 1388 تا دی ماه 1393
  • رییس دانشگاه : از 18 دی ماه 1392 تا کنون