هیات رسیدگی به تخلفات اداری

فرا رسیدن ماه مبارک رمضان گرامی باد
دانشــگـاه ارومـیــه
هیات رسیدگی به تخلفات اداری

معرفی

هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، به منظور رسیدگی به شکایات و تخلفات اداری کارمندان در دانشگاه، تشکیل شده است.

این هیات دارای سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل است که با حکم وزیر برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است. در غیاب اعضای اصلی، اعضای علی البدل به جای آنان انجام وظیفه می کنند.

این هیأت بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07مجلس شورای اسلامی می تواند در مورد شکایات ارسالی به دفتر هیات ها، اظهار نظر کرده و در نهایت رای متناسب را صادر نمایند.

صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان یا شکایات رسیده از آنان با هیات بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجرا است.