با حضور اساتید حوزه و دانشگاه: سرکار خانم دکتر خزعلی و خانم دکتر آیت اللهیمهلت ثبت‌نام: ۸ مردادماه ۱۴۰۲همراه با گواهی پایان دوره• برای ثبت‌نام به آدرس زیر  در ایتا مراجعه نمایید:@pishrantashkilat