در چهارمین جشنواره ملی ایثار خانم دکتر سیده ثریا محمودی فرزند آزاده و جانباز دانشجوی دکتری تخصصی پاتولوژی دامپزشکی دانشگاه ارومیه بعنوان برگزیده این جشنواره آموزشی تحصیلی انتخاب وطی مراسمی از ایشان تقدیر گردید

دکتر سیده ثریا محمودی رتبه یک کنکور دکتری تخصصی پاتولوژی دامپزشکی با معدل 19/81 دارای 9 مقاله چاپ شده در ژورنالهای داخلی و خارجی، 15 مقاله ارایه شده در کنفرانسهای داخلی و 3 کتاب چاپ شده در کارنامه آموزشی خود است. 

جشنواره ملی ایثار که امسال به صورت مجازی برگزار شد، هر سال با تعامل، مشارکت و همکاری اعضای طرح شاهد شامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش ‌و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه با هدف ارزیابی سالیانه دستاوردها و نتایج طرح شاهد و معرفی چهره‌های شاخص و برتر علمی شاهد و ایثارگر برگزار می‌شود و از مقام آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشجویان، دانش آموزان و طلاب معزز شاهد و ایثارگر در سطح ملی تقدیر و تجلیل می‌شود.

 

 

 

 

خبر
ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر