نظر به اتمام مدت زمان عضویت اعضای محترم فعلی در شورای بسیج کارکنان دانشگاه ارومیه(پایگاه شهید یعقوبی)، فرم پیوستی جهت عضویت همکاران محترم در شورای بسیج به حضور تقدیم می گرددهمکاران محترم در صورت تمایل می ­توانند با تکمیل و تحویل این فرم به مسؤول سرمایه انسانی بسیج کارکنان(جناب آقای حجت قره­ باغ؛ قسمت اطلاعات ستاد دانشگاه در پردیس نازلو ساختمان ستاد مرکزی) و یا ارسال به ایمیل بسیج کارکنان به آدرس Basij@urmia.ac.ir  حداکثر تا تاریخ 17/6/1400، درخواست عضویت خود را اعلام نمایند.

دریافت فرم فایل ورد  

دریافت فرم -فایل پی دی اف

با تشکر-پایگاه شهید یعقوبی(بسیج کارکنان دانشگاه ارومیه)