اهداف متصوّر از تشکیل شورای سیاست گذاری بسیج کارکنان دانشگاه ارومیه

 

 

بسیج شجرة طیبه ای است که در بحرانهای اساسی کشور با الهام از فرامین بنیان گزار انقلاب اسلامی (ره) و مقام معظّم رهبری عرصه را برای بدخواهان دین و انقلاب و کشور تنگ نموده است. بر همین اصل دشمنان کشور اعمّ از بدفهمان داخلی و بدخواهان خارجی همواره درصدد تخریب و منزوی نمودن این تشکل دینی -مردمی بوده و در هر فرصتی که ایجاد شده، علیه این تدبیر معمار انقلاب اقداماتی انجام داده اند. بجاست تنها به این نکته اکتفا کنیم، الهام از این تفکّر، منجی کشورهای سوریه و عراق در دهة 1390 شده است و به فضل الهی خیزش مردم یمن و بحرین بر همین اساس نوید فتح قریب را به همراه خواهد داشت. اِنْ شاءَ اَلله

 

فایل کامل اهداف