به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند شرایط اخذ کارت تردد خودرو به شرح زیر می باشد:

1- کارت تردد فقط برای دانشجویان مقطع دکترای تخصصی و دانشجویان مقطع دکترای عمومی دامپزشکی ترم 10 به بعد می باشد.

2- هزینه کارت تردد برای هر ماه مبلغ 100/000 ریال بوده و باید به حساب عواید اختصاصی دانشگاه واریز گردد.

3- تکمیل فرم مخصوص اخذ کارت تردد خودرو (پیوستی)

4- ارائه عکس 4*3

5- ارائه  یک عدد کپی از کارت خودرو

دانشجویان عزیز توجه کنند که از تاریخ 1401/06/19تردد خودرو فقط با ارائه کارت تردد امکان پذیر خواهد بود.

 

دریافت فرم درخواست کارت تردد خودرو

 

لازم به ذکر است کارت تردد خودرو برای دانشکده های هنر، معماری و شهرسازی ، پردیس دانشگاهی ، دانشگاه ادبیات و علوم انسانی صادر نمی گردد.

 

با تشکر / مدیریت حراست دانشگاه