دكتر سپهر در جلسه مشترك شوراي صنفي اساتيد با دکتر بهادری و رئیس دانشگاه ارومیه گفت: عملكرد مجلس در بودجه ٩٨ قابل قبول نيست

 جلسه مشترك شوراي صنفي اساتيد با رییس دانشگاه ارومیه و دكتر بهادري (نماينده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی) شب چهارشنبه مورخ 97 /12/15در سالن شورای پردیس شهر برگزار شد.
در این جلسه دکتر سپهر رییس شورای صنفی اساتید با بیان مشکلات اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از جمله شروع بکار دیرهنگام بالای 35 سالگی، عدم عدالت بین دو وزارتخانه علوم و پزشکی، عدم تطابق افزایش حقوق هیات علمی با تورم طی چند سال اخیر، پایین بودن حقوق هیات علمی نسبت به کشورهای همسایه باعث فشار مضاعف به این قشر شریف گردیده است ایشان عملکرد مجلس را در بودجه 98 قابل قبول ندانست و خواهان بررسی دریافتی ها بجای احکام حقوقی گردید و از انفعالی عمل کردن کمیسیون آموزش عالی در مجلس انتقاد کرد. 
همچنین در ادامه وي با اشاره به برخي از بوروکراسی های عریض و طویل در دانشگاه خواستار افزایش اختیارات دانشکده ها و اصلاح تعداد واحد پایان نامه ها در سال 98 گردید.
دکتر حب نقی ریاست محترم دانشگاه ضمن تشکر از دکتر بهادری و اعضای شورای صنفی قول مساعد در امور مطرح شده را داده و بر همكاري بيش از پيش با شوراي صنفي تاكيد كردند.

دکتر بهادری نماینده محترم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با تشریح جزییات بودجه و محدودیت های آن در سال 98، بیان کرد که در مورد افزایش حقوق ها در سال آینده چندین سناریو مطرح شد و افزایش 400 تومانی برای کلیه کارکنان دولت باضافه افزایش تا ده درصدی در صحن مجلس رای آورد که با هدف کمک به قشر آسیب پذیر انجام گردید و اظهار امیدواری کرد دولت ساز و کار مناسبی را در این راستا بکار گیرد تا نخبگان. جامعه متضرر نگردند.
در ادامه دکتر منصور فر معاونت محترم مالی دانشگاه و سایر اعضای شورای صنفی اساتید بر لزوم توجه به وضعیت دریافتی اساتید و مسائل صنفی این قشر تاکید نمودند.