دكتر ابراهیم سپهر رئیس شورای صنفی اساتید در دیدار اعضای این شورا با رئیس دانشگاه ارومیه گفت: شوراي صنفي يك بازوي مشورتي در جهت كمك به مديريت و اعتلاي دانشگاه است

رئیس شورای مجمع صنفی اساتید دانشگاه ارومیه در این دیدار ضمن تشکر از مدیریت دانشگاه به جهت ایجاد بستر مناسب برای تشکیل مجمع صنفی اساتید، افزود: هدف این شورا کمک به مدیریت دانشگاه در جهت اعتلای دانشگاه است. ما  نظرات همکاران هیات علمی را در مورد تصمیم گیری های به سمع مدیریت به جهت توسعه دانشگاه می رسانیم.

وی همچنین نظرات شورای صنفی را در خصوص افزایش حق مرزی و اعمال 3 بند  اول حقوق به جای دو بند، حق التدریس پایان نامه ها، انتخابات هیات ممیزه و اعتراض همکاران در مورد بیمه تکمیلی را بیان کرد. 

دکتر حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه نیز در این جلسه ضمن ابراز خرسندي از تشكيل اين نهاد مدني در كنار شورای صنفی کارکنان و دانشجویان دانشگاه، گفت: يكي از اهداف مديريت من از روز اول تشكيل و تقويت نهادي مردم سالار و مدني بود و سعي كرديم در مديريت از نظرات همه عزيزان دانشگاهي استفاده كنيم.

رئیس دانشگاه ارومیه در مورد فراهم نمودن امکانات اداری لازم برای شورای صنفی اساتید را نیز قول مساعد داد. 

وي همچنین  قول مساعد داد تا نظرات اين شورا را در زمينه هاي مختلف در هيات امنا و جلسات وزارتي مطرح و از آنها حمايت كند.

در این دیدار دکتر منصور فر معاون برنامه، بودجه و مالی، دکتر سلطانی معاون پشتیبانی و سایر اعضای شورای مجمع صنفی اساتید دانشگاه ارومیه نظرات مختلف خود را در زمينه هاي ديگر نظير، نقائص بيمه تكميلي، انتخابات هيات مميزه و... بیان و به تبادل نظر  پرداختند.