دومین جلسه عمومی شورای صنفی اساتید دانشگاه ارومیه با اعضای هیات علمی دانشکده علوم و دانشکده شیمی روز دوشنبه 16 اردیبهشت ماه در سالن اجتماعات دانشکده علوم برگزار شد

در این جلسه دکتر سپهر رئیس شورای صنفی اساتید   گزارشی مختصر از فعالیت‌ها ی این شورا ارائه داد و گفت: 4 کمیته پژوهشی،  آموزشی، رفاهی و حقوقی در شورا صنفی تشکیل شد و   بر اساس این چهار کمیته مسائل را جمع بندی کرده و از مدیریت دانشگاه پیگیری می شود.

دکتر امنیت طلب رییس دانشکده علوم نیز در این جلسه از سخت تر شدن شرایط پایه آموزشی و نیز از عملکرد فروشگاه تعاونی دانشگاه انتقاد کردند.

همچنین دکتر سبزی رییس دانشکده شیمی در مورد اختلاف حقوق با علوم پزشکی، پایین بودن هزینه پایان نامه و نیز کاهش تعداد واحد پیان نامه ها انتقاد کردند.

بروکراسی سخت گیرانه در هیات ممیزه و سخت بودن چاپ مقاله Q1 در شرایط تحریم، انجام برداشت های سلیقه ای از قوانین درتبدیل وضعیت و ارتقا هات علمی و پایه های تشویقی،عدم توازن سهم دانشکده ها در پستهای مدیریتی دانشگاه و یک سویه نگری، برگزاری جلسات عمومی با کلیه اعضای دانشگاه ، برقراری سرویس های مرتب در طول ساعت کاری برای اساتید ، ارائه تسهیلات بانکی کم بهره توسط بانک ملی ،  پر رنگ کردن نقش اعضای هیات علمی در صندوق رفاهی ، وجود یک نماینده از اعضای هیات علمی در تعاونی مسکن، ناعادلانه بودن ظرفیت دانشجویان تحصیلات  تکمیلی، وجود بخشنامه های بازدارنده، بالا بودن هزینه مهمانسرای تهران، شرایط پذیرش دانشجویان دکتری در سال 97 ، مشکلات مربوط به ایثارگران ، بیمه تکمیلی، محل پارکینگ خودروها و مسائل مربوط به حضور و غیاب از جمله موارد و مسائلی بود که اعضای هیئت علمی حاضر در این جلسه عنوان کردند.