دکتر حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه با دکتر سپهر دبیر شورای صنفی اساتید این دانشگاه دیدار و بر تعامل با نهادهای مدنی تاکید کرد. 

در این دیدار که بيش از يك ساعت به طول انجاميد موضوعات مختلفي نظير بيمه تكميلي درمان؛ وضعيت آزمايشگاههاي دانشگاه ، پايان نامه ها، مسايل هيات مميزه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 جهت مشاهده متن نقطه نظرات دکتر ابراهیم سپهر دبیر شورای صنفی در این جلسه اینجا را کلیک کنید.