هفتمین جشنواره ملی ایثار در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد. 

 

علاقمندان جهت اطلاع از آیین نامه و تکمیل فرم های مربوطه به سایت دانشگاه مراجعه و در صورت داشتن شرایط، مدارک خود را حداکثر تا تاریخ 27 آذر ماه 1401 به ستاد شاهد و

 

ایثارگر دانشگاه ارومیه ارائه نمایند. 

خبر
ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر