معرفی دفتر امور بانوان و خانواده دانشگاه

دفتر امور بانوان و خانواده زیر­نظر حوزه ریاست دانشگاه ارومیه با پیروی از آموزه­های اسلامی، منویات مقام معظم رهبری، راهبردهای اساسی دولت مردمی با همکاری بانوان (اساتید، یاوران علمی و دانشجویان) دانشگاه در چارچوب برنامه های ارائه شده به حوزه ریاست دانشگاه و بر پایه برنامه تحولی دولت در بخش آموزش­عالی در تحقق اهداف نظام به­ویژه تحکیم بنیان خانواده نقش ایفا می نماید. با توجه به حضور تحسین برانگیز­ بانوان در دانشگاه­ها و نقش اساسی و انکارناپذیر بانوان در دستیابی به آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و تحقق تمدن نوین اسلامی به برخی از اهداف این حوزه می­توان به­شرح زیر اشاره کرد:

* بهره­ گیری از دانش تخصصی و ارتقای شاخص های مرجمعیت علمی و عملی همه بانوان

* تشکیل کارگروه راهبردی بانوان و برگزاری جلسات هم اندیشی ثمربخش

* شناسایی مسائل و چالش های مربوط به بانوان فرهیخته و فرزانه دانشگاه و پیگیری آن از طریق مراجع تصمیم‌گیری

* استفاده از ظرفیت های قانونی به منظور اصلاح مقررات در ساختار وزارت عتف و ارائه پیشنهادات لازم به منظور برنامه ریزی برای استفاده از فرصت­های اجتماعی اندیشمندان در دانشگاه ها و نهادهای پژوهشی به منظور شناسایی و تبیین راهکارهای تحکیم بنیان خانواده

* شناسایی و معرفی بانوان شاخص و اثرگذار عرصه علمی، آموزشی،

* فناوری با هدف معرفی الگوهای موفق در راستای حضور موثر آنان در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری

* استفاده از ظرفیت های قانونی برای فراهم آوردن زمینه های اجرایی کردن سیاست‌های مصوب و اسناد بالادستی برنامه های دولت مردمی در حوزه بانوان

* اجرایی سازی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

* ارتباط مستمر با معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری و شورای فرهنگی و اجتماعی زنان

* برگزاری نشست ها و دوره­های آموزشی ویژه امور بانوان و خانواده در راستای اهداف عالی جامعه دانشگاهیان