معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان گفت: آیین‌نامه جدید تسهیلات آموزشی در اسرع وقت پیگیری ، تصویب و ابلاغ خواهد شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل، دکتر اردوان ارژنگ معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان در بیست و هشتمین گردهمایی مدیران شاهد و ایثارگر که به میزبانی دانشگاه هنر برگزار شد، گفت: با توجه به اهمیت بحث آموزش برای دانشجویان شاهد و ایثارگر ضرورت دارد آیین‌نامه جدید تسهیلات آموزشی در اسرع وقت پیگیری ، تصویب و ابلاغ شود.وی با بیان اینکه مطالبات دانشگاه‌ها از بنیاد شهید از طریق وزارت خانه باید مورد پیگیری قرار گیرد، ادامه داد: لازم است نظر همکاران را در خصوص اجرای طرح های شهید آوینی، ضیافت ایثار کسب شود تا بهتر بتوان این طرح‌ها را به گونه‌ای بهتر و موثر تر اجرا کرد.دکتر ارژنگ افزود: تشکیل کانون‌های علمی فرهنگی ایثار و تداوم طرح‌های ضیافت ایثار و المپیاد ضروری است. همچنین در راستای بهبود شرایط دانشجویان شاهد و ایثارگر لازم است برنامه هایی برای توانمندسازی دانشجویان شاهد و ایثارگر در ابعاد فرهنگی ، آموزشی و پژوهشی اجرا شود.معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان در پایان خاطر نشان کرد: قانون جامع ایثارگران، مصوب شورای اسلامی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را ملزم به همکاری در امر انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر کرده است.

خبر
ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر