به اطلاع همکاران شاغل ایثارگر اعم از اعضای محترم هیات علمی و کارکنان می رساند:جهت تکمیل و بروزرسانی پرونده ایثارگری بهمراه آخرین حکم کارگزینی و اصل کارت ایثارگری و یا معرفی نامه از بنیاد شهید و یک عدد پوشه، حضورا تا مورخ 28 اسفند به اداره ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه ارومیه واقع در طبقه 2 کتابخانه مرکزی اتاق 142 مراجعه نمایند.جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 04432752840 تماس حاصل نمایید.

اطلاعیه
ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر