وبینار خانواده ایرانی در گفتمان انقلاب▪️سخنران: خانم دکتر فرشته روح افزاعضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهرانزمان: روز شنبه ۲۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۰لینک برنامه: b2n.ir/ir45وبینار ویژه دانشگاهیان و همراه با ارائه گواهی می‌باشد