مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه ارومیه با استناد به تأکید معاونت امور زنان و خانواده (موضوع مصوبه شماره 844/ت55681، هیئت محترم وزیران به‌تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷)، کارگاه مرتبط در این زمینه و در حوزه آموزش‌های عمومی ازدواج با عنوان "سواد عاطفی" را برگزار نمود.این کارگاه با تدریس آقای دکتر علی عیسی‌زادگان در روز سه‌شنبه ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۲ در محل سالن کارگاه‌های آموزشی مرکز مشاوره و سبک زندگی به‌مدت دو ساعت برگزار گردید.در این کارگاه در خصوص روابط فرزند، والد و مهارت‌های ابراز عواطف در خانواده بحث و راهکارهای موثر آموزش داده شد.