وبینار" بازخوانی نقش‌آفرینی فرهنگی بانوان در جهان‌بینی توحیدیبا تأکید بر سیرۀ بانوان حماسه‌آفرین"سخنران: سرکار خانم دکتر اردبیلی- مشاور شهردار و مدیرکل محترم اداره‌کل امور زنان و خانواده شهرداری تهران- عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتیزمان: سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ - ساعت ۱۱:۰۰• لینک برنامه:    B2n.ir/tohidiبه همراه ارائه گواهی