ستاد خبری حراست دانشگاه ارومیه بصورت شبانه روزی آماده دریافت شکایات، انتقادات، پیشنهادات و گزارشات همکاران محترم هیات علمی و کارمندان و دانشجویان عزیز می باشد.

پشت ساختمان ستاد مرکزی - دفتر مدیریت حراست

 آدرس ایمیل (صندوق نظرات و پیشنهادات): harasat@urmia.ac.ir

تلفن مستقیم: 32779557 و 32752731

داخلی : 3034 و 3103