ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر

دانشجوی ممتاز دوره دکتری

Pages

معرفی ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر

ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر

  

 

ضرورت ارائه خدمات شايسته در زمينه هاي آموزشي، كمك آموزشي، مشاوره فرهنگي و فوق برنامه در جهت ارتقاي سطح علمي دانشجويان عزيز شاهد و ايثارگر ( رزمنده، جانباز، آزاد ) با بهره ‎مندي از امكانات و اعتبارات در نظر گرفته شده، بر حضور مرجعي براي رسيدگي به امور ايثارگران در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي تاكيد مي‎نمايد تا با اتكال به نيروي لايزال الهي و با رهنمودهاي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري بيش از پيش افتخار خدمتگزاري به سرمايه هاي گرانقدر و صاحبان اصلي انقلاب فراهم گردد.

 

 اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر در هر دانشگاه و موسسه آموزش عالي مطابق مصوبه جلسه شماره 126/رش مورخ 10/1/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي زير نظر مستقيم رييس دانشگاه با شرح وظايف زير تشكيل مي‎شود.

 1.    تهيه طرحهاي تقويت بنيه علمي دانشجويان شاهد و ايثارگر

 2.    تشكيل كلاسهاي تقويتي درسي

 3.    تشكيل گروههاي درسي با استفاده از دانشجويان

 4.    ارائه خدمات كمك آموزشي

 5.    ارزيابي كلاسها و دوره‎ هاي تقويتي

 6.    دعوت به همكاري از اعضاي هيات علمي

 7.    تشكيل بانك اطلاعاتي كامل از وضعيت امور آموزشي، فرهنگي و اجتماعي دانشجويان.

 8.    برنامه ريزي و برگزاري مراسم و فعاليتهاي علمي و فرهنگي

 9.    پيگيري امور رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر

 10.    تهيه گزارش عملكرد سالانه

 11.    تنظيم برنامه هاي سالانه و پيشنهاد اعتبارات لازم

 12.    انجام امور مالي دفتر طبق دستورالعمل‎هاي ابلاغي از وزارت

 13.    پيگيري اجراي تصميات ستاد شاهد و ايثارگر